Om Tjekditnet.dk

Tjekditnet.dk er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Formålet med Tjekditnet.dk er at give forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se bredbåndsdækning helt lokalt og søge på udbydere for den enkelte adresse.

Kortlægningen skal forbedre gennemsigtigheden ved køb af bredbåndsforbindelser og gøre det lettere for virksomheder og forbrugere at spille en aktiv rolle ved at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Kommuner og regioner får et bedre grundlag for at tilrettelægge målrettede lokale indsatser, fx fastsættelse af dækningskrav ved indkøb.

Kortlægningsmetoden for Tjekditnet.dk er ikke 100 pct. præcis, idet der fx kan være mindre unøjagtigheder i bredbåndsudbydernes indberetninger af dækning og koblingen med BBR-registret. Der kan på Tjekditnet.dk rettes henvendelse til Energistyrelsen, fx hvis dækningen ikke kan genkendes, eller der er forslag til forbedringer.

Dækningsdata i kortlægningen opdateres ikke dagligt, hvorfor bredbåndsdækningen i nogle områder kan være anderledes, fordi der er udrullet yderligere, eller forbindelserne er blevet opgraderet.

Hvis du mener, at Tjekditnet.dk ikke er retvisende, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os her. Du bedes angive den præcise adresse, hvor du mener, at data ikke er retvisende, samt angive de teknologier og hastigheder, du mener er korrekte. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har forslag til forbedringer af Tjekditnet.dk's funktioner.

Om os

Tjekditnet.dk er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Kortlægningen er baseret på indberetninger fra operatørerne af bredbåndsnet.

Energistyrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s og en uploadhastighed på mindst 30 Mbit/s.

Energistyrelsen tager forbehold for eventuelle fejl i indtastningen af adressen i forbindelse med måling af bredbåndsforbindelsen. Da det er et værktøj, der er brugergenereret, er det derfor vigtigt, at du som bruger er opmærksom på, at du får indtastet den adresse, hvorfra målingen foretages.

Cookies

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til. Læs mere på Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (Cookiebekendtgørelsen).